Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR)

25 May 2018 07:00
Bedrijvenzone Machelen Cargo 706, box 68 1830 Machelen

Beste,

***Scroll down below for English version***

Vanaf 25 mei 2018 moeten bedrijven voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Graag wijzen wij u op het volgende.

Op dit moment staat uw e-mailadres in ons systeem, omdat u zich wellicht ooit heeft geregistreerd voor een event of informatie heeft aangevraagd. Vanwege de AVG hebben wij uw toestemming nodig om deze gegevens te mogen behouden.

Bent u nog steeds geïnteresseerd in de activiteiten van Air Cargo Belgium en Air Cargo Academy en blijft u daarom graag in ons systeem staan? Ga dan naar de homepage en schrijf je in voor onze nieuwsbrief, of druk op more information, vul je gegevens in en druk op subscribe. 

In de loop van de maanden april en mei ontvangt u per mail nog een herinnering. Wanneer u niet reageert, worden uw gegevens automatisch uit ons systeem verwijderd.
 
Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd en hopen uw e-mail snel te ontvangen. 

Met vriendelijke groet, 

ACB Team
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As of the 25th of May, 2018, companies will have to comply with the General Data Protection Regulation (GDPR). We kindly request you to read the following mail thoroughly as it may have consequences regarding your personal data.
 
At this moment your e-mail address is stored in our database. This could be because you have registered for an event or requested more information about our activities. With the implementation of GDPR we are obliged to gain your consent to be able to keep your details.

If you are still interested in the activities of Air Cargo Belgium and Air Cargo Academy and would you like that we keep your contact details in our system, please go to our home page and register for our newsletter or press on more information, fill in your details and press subscribe.
 
During April and May you will receive a reminder. When we do not receive a reply, all your details will automatically be erased from our system.
 
Hereby we hope to have informed you sufficiently, we are looking forward to your reply. 

With kind regards, 

ACB Team


Register now!