• WE STRIVE to make BRUcargo the most
    attractive, efficient, innovative and successful
    logistical platform.

Latest news.

Verstrenging Brusselse geluidsnormen zet mes op de keel

In een gezamenlijke reactie wijzen de werknemers, sectororganisaties en werkgevers op Brussels Airport op de zware gevolgen van de beslissing van de Brusselse regering. “Met de beslissing om PV’s op te stellen zonder tolerantiedrempel, zet men het mes op de keel. Het aantal boetes zal meer dan vervijfvoudigen en de onzekerheid en het afschrikkingseffect worden alleen maar groter. De inning volgt misschien later, de PV’s komen wel veel eerder terecht op de hoofdzetels van de maatschappijen, die deze situatie niet begrijpen. De verstrenging van de Brusselse geluidsnormen is nu reeds een reële bedreiging voor onze jobs.

De werknemers, sectororganisaties en werkgevers op Brussels Airport wijzen in een gemeenschappelijk perscommuniqué op de ambigue Brusselse houding. "Men probeert de schijn van goed nieuws te wekken, maar ondertussen voert men wel het gevreesde, jobvernietigende zero-tolerance beleid in. De geluidsnormen worden zo streng gemaakt dat zelfs moderne vliegtuigen niet kunnen voldoen aan hun normen, met een vervijfvoudiging van de boetes tot gevolg. De langdradige procedure voor het uitschrijven van de boetes is eigenlijk het zogenaamde uitstel dat men geeft. Voor de rest verandert er niets aan de houding van het Brussels Gewest. Ze duwen de verstrenging van de normen gewoon door. Dit is onderhandelen met het mes op de keel”, zegt Geert Keirens, coördinator van het collectief ‘Keep Our Airportjobs’.

Afschrikkingseffect bij buitenlandse maatschappijen

De boetes worden nog steeds uitgeschreven, zelfs al worden ze niet meteen geïnd. Daardoor zullen de vliegtuigmaatschappijen de PV’s nog steeds aankrijgen, op de hoofdkwartieren van die maatschappijen. In het buitenland zal men het verschil tussen het opstellen van een PV en de inning van boete niet maken. Het is de ontvangst van PV’s die maakt dat luchtvaartmaatschappijen beslissen om België te mijden en die volgt al enkele maanden na de overtreding. Deze houding valt niet begrijpen, het zal zelfs voor toenemende ongerustheid zorgen. “Dat is net het kwalijke van deze situatie; het afschrikkingseffect van de boetes is schadelijker voor de aantrekkelijkheid van onze luchthaven en van ons land dan het bedrag van de boetes zelf”, aldus Geert Keirens. Het aantal boetes zal bovendien meer dan vervijfvoudigen, wat het afschrikkingseffect nog groter maakt. “Dit is onverantwoord spelen met duizenden jobs, inclusief Brusselaars”, besluit Keirens.

‘Let Us Keep Our Airportjobs’ is een organisatie van de werknemers en werkgevers op de luchthaven: ABVV-BTB, Air Cargo Belgium (ACB), ACLVB/CGSLB, ACV Transcom, Airline Operators Committee (AOC), Board of Airline Representatives (BAR), Belgian Air Transport Association (BATA) en Voka.

Voor meer reacties, bel Geert Keirens 0477 47 31 02 of Kasper Demol 0472 58 63 76

Luchtvrachtsector slaat de brug naar het onderwijs

Op donderdag 23 maart nodigde koepelorganisatie Air Cargo Belgium zo’n 40 vertegenwoordigers van middelbare scholen, hogescholen, universiteiten en onderwijskoepels uit op BRUcargo, de vrachtluchthaven van Brussels Airport. Met een rondleiding op de site en een voorstelling van de jobs, functies en bedrijven op de site, wil de luchtvrachtsector meer aandacht voor haar industrie vragen aan de onderwijsinstellingen. Een oproep die zeer gesmaakt werd.

Op BRUcargo werken ongeveer 5000 mensen, een kwart van het totaal aantal directe jobs op Brussels Airport. Ondanks de vele jobkansen voor jongeren van alle opleidingsniveaus, krijgt de sector weinig aandacht in het onderwijs. “Zelfs in logistieke opleidingen gaat de aandacht vooral naar de logistieke ketens via de weg en de maritieme sector. Dat is jammer, want hoewel de luchtvrachtsector slechts 1% van alle vracht wereldwijd vertegenwoordigt, staat dit wel in voor 35% van de waarde van de goederenstromen”, zegt Geert Keirens, directeur van Air Cargo Belgium (ACB). Daarom nodigden Air Cargo Belgium, Voka Vlaams-Brabant, VDAB, Brussels Airport House en Toekomstforum Halle-Vilvoorde de onderwijswereld uit.

Wereldwijde trendsetters in farmaceutisch transport

“Specifiek voor BRUCargo zien wij ook een verschuiving naar zeer waardevolle of kwetsbare goederen met een hoge waarde. Denk maar aan voeding, medicijnen en levende dieren. Wat farmaceutisch vervoer betreft, zijn we zelfs trendsetter wereldwijd. De methodes die we hier ontwikkeld hebben om medicijnen in de beste omstandigheden en op de correcte temperatuur op hun bestemming te krijgen, worden nu wereldwijd als standaard uitgerold”, zegt Geert Keirens. Wellicht ook een van de redenen waarom Brussels Airport in 2016 voor de derde keer op rij verkozen werd als beste vrachtluchthaven ter wereld.

Ontmoeting met onderwijs smaakt naar meer

De verschillende vertegenwoordigers vanuit de onderwijssector waren zeer blij met het initiatief van Air Cargo Belgium. “We kregen de vraag om dit snel nog eens te organiseren, ook voor anderen die er vandaag niet bij konden zijn”, zegt Geert Keirens. “Er was een mooie mix aanwezig van secundaire scholen uit de buurt, onderwijskoepels, hogescholen en universiteiten. Ook de opleidingsinstituten van de logistieke sectorfondsen, VDAB en Bruxelles Formation waren aanwezig. Het is leuk om te zien dat we over de beroeps- en gewestgrenzen heen hun interesse kunnen wekken en eventueel kunnen samenwerken om de luchtvrachtsector meer bekendheid te geven in de scholen.”

© Kasper Demol - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

newsletter.