New documentation verbal declaration - Nieuwe documentatie mondelinge aangifte

16 Feb 2024 | General

Dear Community partner,
 
Recently, the Belgian Customs Administration has updated its documentation in regards to verbal declaration. These documents are now more modernized and refer to the current articles of law in accordance with the UCC. More information, as shared by customs, can be found in Dutch below. A direct link to the documentation can be found Below
 
 
De Algemene Administratie Douane & Accijnzen hebben recentelijk documentatie rond mondelinge aangiftes aangepast en verder gemoderniseerd, dit ook met vermelding naar de huidige wetsartikelen conform het UCC. Hieronder een overzicht van de vernieuwde, en vanaf heden geldige, documenten:

  • Mondelinge aangifte – vrijgave na inslag RTO (MAWB)
  • Mondelinge aangifte – vrijgave na inslag RTO met lijst
  • Mondelinge aangifte – vrijgave na inslag RTO (T-document)
  • Aanzuivering invoer luchtvrachtbrief op basis van uitvoer luchtvrachtbrief (= het vroegere document ‘EX-LTA’)
  • Mondelinge aangifte - vrijgave na inslag entrepot type II  - nieuw document

 
De bestaande procedures omtrent het gebruik van deze documenten wijzigen niet, al deelt de douane graag volgende punten mee:
 

  • De documenten ‘Mondelinge aangifte – vrijgave na inslag RTO (MAWB)’, ‘Mondelinge aangifte – vrijgave na inslag RTO met lijst’ en ‘Aanzuivering invoer luchtvrachtbrief op basis van uitvoer luchtvrachtbrief’ moeten steeds in tweevoud aangeboden worden aan het loket van de dienst verificatie in gebouw 706. Na validatie wordt één exemplaar ingehouden door de verificateur en via interne post overgemaakt aan de dienst goederencomptabiliteit. Het andere exemplaar wordt teruggegeven aan de operator of particulier.
  • Het document ‘Mondelinge aangifte – vrijgave na inslag RTO (T-document)’ moet slechts in enkelvoud aangeboden worden aan het loket van de dienst verificatie in gebouw 706. Na validatie wordt het document teruggegeven aan de operator, dewelke vervolgens een scan van het gevalideerd document via e-mail verstuurt naar de dienst NCTS op het e-mailadres da.ncts.zaventem@minfin.fed.be. Het onderwerp van de e-mail is ‘manuele aanzuivering NCTS + naam operator’.

 
De vernieuwde documenten werden beschikbaar gesteld aan leden van het Regionaal Overleg Leuven, de Air Cargo Belgium douanestuurgroep en zijn hier beneden raadpleegbaar. Bij verdere vragen, aarzel niet om contact op te nemen met Air Cargo Belgium.
 
Should you have any questions or need advice, please don't hesitate to reach out to info@aircargobelgium.be.

Kind regards, 
Air Cargo Belgium

 

/images/blog/Mondelinge aangifte vrijgave na inslag RTO (MAWB).pdf

/images/blog/Mondelinge aangifte vrijgave na inslag RTO met lijst.pdf

/images/blog/Mondelinge aangifte vrijgave na inslag RTO (T-document).pdf

/images/blog/Aanzuivering invoer luchtvrachtbrief op basis van uitvoer luchtvrachtbrief.pdf

/images/blog/Mondelinge aangifte - vrijgave na inslag entrepot type II .pdf