Latest news.

Read more

Belgen scoren primeur met digitaliseringscursus vrachtluchthavens

Artikel van Flows door Kasper Demol op 28/11/2018

https://www.flows.be/nl/logistics/belgen-scoren-primeur-met-digitaliseringscursus-vrachtluchthavens

De expertise die Brussels Airport, Air Cargo Belgium en Nallian hebben opgebouwd rond digitalisering, cloudtechnologie en communities, delen ze in ‘The Connected Air Cargo Masterclass’ met andere luchthavens wereldwijd. Ook TIACA steunt de cursus. 

Dat België in de wereldwijde luchtvrachtsector aangezien wordt als gidsland op het vlak van digitalisering, samenwerkingsverbanden, cloudtechnologie en community werking, bleek meermaals op het TIACA-congres in oktober. “We kregen heel veel vragen rond onze aanpak en de lessen die we trokken uit onze trajecten rond innovatie, BRUcloud, enzovoort”, zegt Steven Polmans, head of cargo van Brussels Airport en ook vicevoorzitter van de wereldwijde koepelorganisatie TIACA. “Dat was voor ons de reden om een 'Connected Air Cargo Masterclass' te organiseren voor luchthavens die dezelfde richting willen uitgaan als wij. Niet alleen om hen te tonen wat wij gedaan hebben, maar ook om van hen te leren en informatie uit te wisselen. De focus is heel helder: de digitale wereld van morgen en hoe je daar als luchthaven op kan inspelen. We mikken echt op diegenen die ervan overtuigd zijn dat de grootste vooruitgang in de sector er zal komen door digitalisering.”

Tweedaagse

Op 30 en 31 januari vindt de opleiding plaats in de Air Cargo Academy op BRUcargo. Wie wil, kan op 1 februari nog een halve dag extra dieper ingaan op het gebruik van apps voor de luchtvrachtsector. De initiatiefnemers mikken duidelijk op de hogere profielen in de sector. “Maar ook de sprekers zullen van kaliber zijn”, belooft Polmans. “Nick Platts, head of cargo van Heathrow, heeft al bevestigd en ook van Wenen en Liege Airport komen er sprekers.”

Interessant is ook dat er in het programma ruimte is voor getuigenissen van forwarders en afhandelaars. Zij geven hun visie op en delen hun ervaringen over de samenwerkingsverbanden en digitale toepassingen die op Brussels Airport al met succes geïmplementeerd werden. Dat geeft een breder beeld van de vele stakeholders die betrokken zijn bij dergelijke projecten.

Netwerk

De Masterclass is voorlopig een eenmalig feit, al laat Polmans de deur nog op een kier. “Als we merken dat er echt grote interesse is, kunnen we die nog een paar keer herhalen. Maar het organiseren van de cursus is geen doel op zich. Wel het samenbrengen van verschillende stakeholders en uitwisselen van informatie.”

De start van een nieuw netwerkclubje? “Het kan wel uitgroeien tot een netwerk, maar dan informeler dan wat we met Pharma.Aero hebben opgestart”, zegt Polmans. “We krijgen de steun van TIACA omdat die organisatie bepaalde clusters wil oprichten, bijvoorbeeld rond digitalisering. Dus misschien breiden we dit later nog uit.”

Kasper Demol

Read original article

Read more

Belgen zetten de toon op slotdag TIACA luchtvrachtcongres in Toronto

Artikel van Flows door Kasper Demol op 18 oktober om 17:46

Opvallend veel Belgen in de panels tijdens de laatste dag. Voor Pharma.Aero – dat in primeur twee nieuwe leden aankondigde – en het CEIV programma kwamen heel wat mensen luisteren hoe we vanuit België de standaard zetten voor farmaceutisch transport.

© Kasper Demol

Nathan De Valck van Brussels Airport, drijvende kracht achter het CEIV-pharma project, moest onverwacht verstek laten gaan. Maar dan nog stonden er twee Belgen op het podium bij de sessie over het CEIV-certifiaat. Geert Verniers van 4Advice deelde als onafhankelijke validator van het CEIV-programma interessante inzichten over de manier waarop bedrijven zich dubbelplooien om aan de 254 voorwaarden te voldoen. Frank Van Gelder van Pharma.Aero leidde het gesprek. Geflankeerd door sprekers van IATA, Changi Airport (Singapore) en EuroAirport Basel werd vooral gepraat over manieren om nog meer luchthavens en organisaties te betrekken bij het veilig verzenden van farmaceutische middelen.

Vier jaar geleden ontwikkelden Brussels Airport en Miami International Airport een standaard voor de behandeling van farmaceutische goederen dat door IATA gecertifieerd en wereldwijd uitgedragen werd. Glyn Hughes van IATA feliciteerde de bezielers achter het CEIV-programma. “Al 20 jaar wordt er gepraat over dergelijke projecten, maar jullie zijn de eersten die het daadwerkelijk doen.”

Een onderwerp dat naar boven kwam na eigen evaluatie was dat de farmaproducenten zelf nog geen exact beeld hadden van de inspanningen die de transportsector levert om hun producten zo veilig mogelijk de wereld rond te sturen. Door met farmaproducenten rond de tafel te zitten en hen meer in het proces te betrekken, krijgt het CEIV-certificaat nog meer draagvlak bij de producenten. Daarnaast zal ingezet worden op e-learning om meer medewerkers op de werkvloer de basis mee te geven van de juiste transport- en opslagmethoden.

Celebrity

Een ander probleem: de luchthavens, afhandelaars en transporteurs doen wel hun best om de goederen veilig te transporteren, maar de eindklant behandelt de goederen niet steeds op de juiste manier behandelt op de bestemming zelf. Toch is dat cruciaal want jaarlijks sterven 16 miljoen mensen omdat ze niet op de juiste medicijnen kunnen rekenen. Het verrassende voorstel om met een celebrity de hulporganisaties te betrekken, kon op veel bijval rekenen. Vooral van Glyn Hughes, die zich terstond opofferde om eens met Angelina Jolie te eten.

Ondanks die grappen en grollen was er wel een brede consensus over de enorme meerwaarde van het CEIV-certificaat. Zowel vanuit de luchthavens van Bazel als Singapore kwam naar voor dat hun vrachtvolumes waren gestegen omdat ze zich profileren als uitmuntende farmahubs.

Toekomstmuziek

In de sessie die voorafging aan het CEIV-panelgesprek, stonden opnieuw twee Belgen op het podium. Koepelorganisatie Pharma.Aero gaf de aanwezigen een korte geschiedenis mee, maar zette vooral de blik op de toekomst met het Global Pharma Tracker Platform (GPT). Paul Delbar van Nallian verlekkerde de zaal met de plannen om farmazendingen permanent te traceren en op te volgen om temperatuurfouten te vermijden. Tijdens geen enkele andere sessie gingen zoveel smartphones de lucht in om de getoonde slides duchtig te fotograferen.

Door met het GPT alle data van de schakels in het logistieke proces te delen, wordt er nog beter werk gemaakt van volwaardige ‘pharma lanes’ van gesecuriseerd farmatransport. Niet onbelangrijk, want de jaarlijkse kostprijs van farmazendingen die in de vuilbak belanden door temperatuuroverschrijdingen, ligt tussen de 2,5 en 12,5 miljard euro.

Uitbreiding

Frank Van Gelder mocht als secretaris-generaal van Pharma.Aero trots twee nieuwe leden aankondigen. Turkish Cargo en afhandelaar WFS vervoegen de Pharma.Aero club, die sinds haar oprichting in 2016 al uitbreidde van 7 naar 34 leden.

Jaisey Yip van de Changi Airport Group deed tot slot nog een warme oproep aan de zaal. Pharma.Aero heeft intussen leden die wereldwijd opereren, maar een Afrikaanse luchthaven zit voorlopig nog niet in de groep. Met de mooie resultaten en de plannen in het vooruitzicht zal dat niet lang meer op zich laten wachten.

Kasper Demol

Origineel artikel

Read more

ACB 2.0

The new operational structure of Air Cargo Belgium is elaborated! In our search towards more engagement and a more efficient way of working, a new steering group, project group & cluster structure is set up within our association.  

Clusters

The Forwarder, Airline and Handling Clusters of Air Cargo Belgium gather the different communities, operating at BRUcargo. Handler, Airline and Forwarder specific topics are handled within the dedicated clusters. The cluster acts as Single Point of Contact towards the communities of BRUcargo, to check interest in projects, align expectations in initiatives set up by steering groups and project groups, but also to inform the different communities on output of projects and to keep our stakeholders engaged in ACB initiatives.

Steering Groups

The Steering Groups are advisory and consultative bodies within Air Cargo Belgium. Topics defining for the projects groups, and decision making and reflection on cross company projects is elaborated through the Steering Groups. Most of the Steering Groups remained; Digitisation, Innovation, HR&Training, Customs, and our niche products; Pharma, AVI, Fresh & e-Commerce. The Operational Efficiency, Security and e-freight Steering Group are merged from now on, because of the overlapping scopes. Safety and Dangerous Goods are the 4th and 5th topic to be handled in the Operational Excellence Steering Group.

Projects

Through our steering groups, cross company projects in the overall benefit of our BRUcargo community are worked out. The project members are steering group members, or internal organisation experts, delegated by the steering group members. Members from different steering groups can participate or delegate internal experts in our different project groups, depending on the project.  

Join our community!

All members of Air Cargo Belgium can actively participate in our different clusters, steering groups and project groups. Interested in joining us? Please contact info@aircargobelgium.be

Read more

Sneakers en 'coöpetitie' rode draad Innovation Forum

Artikel van Flows door Kasper Demol op 22 juni 2018

Op het eerste Innovation Forum van Air Cargo Belgium werden ruim 200 aanwezigen ondergedompeld in de innovatieve oplossingen die technologie kan spelen voor de logistieke sector. Met keynotes, panelgesprekken en een afsluiter van minister De Croo.

© Bart Timperman

Twee jaar na de oprichting van Air Cargo Belgium organiseerde de koepelvereniging een eerste, gesmaakte Innovation Forum. Ruim 200 professionals, uit binnen- en buitenland, werden de hele namiddag getrakteerd op wervende keynotes en interessante panelgesprekken. De barbecue en het feest achteraf, trok nog eens 600 mensen uit de sector vanuit het hele land aan. Een mijlpaal, volgens een trotse Geert Keirens, directeur van ACB, die nadrukkelijk zijn teamleden in de bloemen zette voor de puike organisatie.

Eindelijk innoveren

De toon werd meteen gezet door Piet Demunter, strategisch directeur van Brussels Airport, die de ambitie uitsprak om de luchtvrachtsector eindelijk te digitaliseren en via innovatie te laten evolueren, wat de voorbije 25 jaar amper gebeurd is. Al is de kentering volgens hem wel al ingezet en digitaliseert de sector steeds sneller.

De evolutie op Brussels Airport was volgens Demunter voor een groot deel te danken aan enkele leiders uit de community die erin geslaagd zijn iedereen samen te brengen. Zijn stelling dat de goede werking van Air Cargo Belgium redelijk uniek is, werd achteraf door enkele internationale collega-luchtvrachtjournalisten bevestigd. Volgens Demunter kijken andere landen graag hoe we het hier in België aanpakken. Maar we mogen niet achterover zitten, noch bang zijn om gekke ideeën te lanceren, te falen en verder te gaan. Innovatie moet blijvend gestimuleerd worden via samenwerking. Daarmee werden twee van de drie kernthema’s al meteen aangehaald.

Coöpetitie

De successen die je door samenwerking kunt bereiken, werden aangehaald door Sara Van Gelder van Brussels Airport. Het succesverhaal van de slot booking app blijft groeien, want eind deze maand stappen nog eens acht forwarders in het verhaal, wat het totaal op 23 bedrijven brengt.

Tom Braekeleers, die in de plaats van de Amazonspreker de aanwezigen een innovatief geweten probeerde te schoppen, had het over 'coöpetitie'. Samenwerken met concurrenten om een hoger doel te bereiken is nodig, als je niet wil dat een buitenstaander plots de business overneemt. Bedrijven moeten zichzelf constant heruitvinden. “Go hack yourself!”, was een van de aanvuringen waarmee hij afsloot. Het enige foutje waarop Braekeleers zich liet betrappen, was dat hij NxtPort als voorbeeld aanhaalde voor samenwerking van concurrerende bedrijven in een community via blockchain en data in de cloud. “BRUcloud was het voorbeeld voor NxtPort om zelf iets te bouwen”, merkte Steven Polmans op. Niet voor het laatst die namiddag, aangezien ook minister De Croo zich op deze lapsus liet betrappen.

Sneakers

Die samenwerking moet niet alleen tussen de bedrijven, maar ook intern gestimuleerd worden. Het liefst door mensen die durven innoveren, falen, testen en zich niet veel willen aantrekken van bestaande structuren. Met zijn uitspraak "We hebben meer sneakers nodig”, zette Sven Verstrepen van Ahlers de toon. Ben Gesing van DHL getuigde over de werking van het innovatieteam, dat stapsgewijs en met onderzoek nieuwe zaken ontwikkelt. Tom Braekeleers wil dat we nog groter durven dromen. ‘Moonshot thinking’ noemde hij het, waarbij het halen van dat zeer hoge doel niet het belangrijkste is. Wel het proces er naartoe, waarbij je alles durft veranderen, ook de vanzelfsprekendheden. Dieter Degryse van Caterpillar getuigde over het belang van ruimte om te experimenteren, zonder grote veranderingen te verwachten op korte termijn. Sven Verstrepen beaamde dat: “Als je geen vertrouwen geeft, kan je geen innovatie verwachten.”

Technologie

De tijd is alleszins rijp om het stuur radicaal om te gooien. Technologie evolueert steeds sneller en technologische producten als 3D-printers, drones en sensoren worden steeds goedkoper. Het was een stelling die bij veel sprekers naar voor kwam: deze evolutie kan je niet meer stoppen, alleen proberen meesurfen. De verandering komt van buitenaf en zal met de opkomst van artificiële intelligentie nog spectaculairder groeien. Als er verandering moet komen in de luchtvracht, zal het dus – volgens verschillende panelleden – van de spelers zelf moeten komen. De technologie is er immers al.

Dat is een van de redenen waarom vicepremier en minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo een lans brak om ons land klaar te stomen voor de investeringen in een 5G-netwerk. Dat is de basis voor smart cities, zelfrijdende wagens en internet of things.

Sneer naar Brussel

Opvallend was dat De Croo enkele keren alludeerde op te strenge regels van het Brusselse Gewest. On topic noemde hij de vertraging die ons land opliep bij de uitrol van 3G en 4G, het gevolg van de absurde stralingsnormen die Brussel opgelegd had. “Al zullen ze volgens jullie wel vaker absurd hoge normen hanteren”, klonk het.

Wat later roemde hij ons land, en zeker de regio rond Brussel, als een ideale internationale omgeving, met troeven op logistiek vlak waar anderen jaloers op zijn. “Die troeven moeten we gebruiken. Economische en maatschappelijke keuzes moeten in evenwicht zijn, maar de opportuniteiten die er zijn, moeten en kunnen nog veel beter uitgewerkt worden, met respect voor de leefbaarheid. Ik hoop dat de volgende regeringen een manier vinden om samen te werken in plaats van elkaar te bevechten”, sloot hij af.

Rond middernacht ontvingen we het bericht dat Brussels Minister van Leefmilieu Frémault opnieuw naar de rechter trekt in het dossier van de vluchtroutes.

Kasper Demol

Original Article

Read more

Central Driver Database

ACB’s Digitization steering group’s latest project launch is the implementation of a new and dedicated Central Driver Database for the BRUcargo community! ACB has obtained to work together with D&D Solutions because of their expertise in similar projects and the possibility to deliver a fast and reliable solution.

The Central Driver Database will facilitate the conformance check of the consignors or agents within the EU-RAKC database. This to validate if the delivery agent is known as a Regulated Agent or Known Consignor and guaranteeing Air Cargo Security. In the Central Driver Database Application drivers need to be registered once by the Freight Forwarders or Transport companies they work for.

The ultimate future goal is to make this application cooperate with other BRUcloud applications. The combination of the Slot Booking App and the Central Driver Database will make it possible to link a Driver to a timeslot for delivering or picking-up freight, and so create the advantage of having a traceability of the deposit and pick-up of Air Freight per slot and the linked Driver. This project will help us creating a more reliable and efficient pick-up and delivery process at the BRUcargo Ground Handling Agents.

Read more

We're hiring!

Air Cargo Belgium continues its search for professionals with a passion for cargo: 

We are currently hiring a Junior Project Member to join our young and ambitious team ! 

Are you the missing link we are looking for ?

Apply today @ evi.hiels@aircargobelgium.be

Read more

Slot Booking App gains further momentum with new companies joining!

Article of Brussels Airport Company

BRUcloud, the cloud based data sharing platform at the cargo community of Brussels Airport went live with its “Slot Booking App” on the 15th of January 2018 with 7 companies. Last week, on the 27th of March 2018, the number of companies using the app more than doubled with 8 extra companies starting to use the application in their live operations. The “Slot Booking App” eliminates one of the most compelling problems, the waiting and idle times at the facilities of the ground handlers.

The app coordinates the match between supply and demand of time slots, streamlines the pick-up and delivery of freight at the ground handlers and leads to a better capacity utilization and elimination of peaks and idle-times.

The “Slot Booking Application” is made available to the stakeholders at BRUcargo via the open data sharing platform BRUcloud. After the launch of the first release of in January 2018, new partners showed interest to get on board. This has resulted in 8 additional companies using the application as of this moment, while more parties are lined up to do the same in the weeks and months to come.

The development of the “Slot Booking App” was made possible thanks to Brussels Airport, the involvement of the BRUcargo stakeholders and Air Cargo Belgium and the Province of Flemish Brabant, with their support for innovative projects and developments.

More information about BRUcloud and the available apps can be found on our website or send a mail

 Developped with support of

Read more

LATAM verhuist vrachtvluchten van Schiphol naar Brussels Airport (2)

Artikel van Belga News Agency

BRUSSEL 30/03 13:38 (BELGA)
De Zuid-Amerikaanse luchtvaartmaatschappij LATAM start volgende week met vrachtvluchten op Brussels Airport. Het gaat om twee vluchten per week waarvoor geen plaats was op de Nederlandse luchthaven Schiphol. Dat hebben Air Logistics, de vertegenwoordiger van LATAM op de Belgische markt, en Brussels Airport aan Belga bevestigd.

De eerste vlucht van LATAM Cargo naar Zaventem is gepland op donderdag 5 april. De maatschappij zal met een Boeing 767 vrachtvliegtuig twee keer per week vanuit Santiago, via Miami naar Brussel vliegen. Op donderdag vliegt het toestel vanuit Brussel naar Sao Paulo, op zondag keert het via Frankfurt terug naar Santiago.

"LATAM Cargo verhuist twee van zijn vier wekelijkse vluchten op Schiphol naar Brussel", zegt Jeremy Henno van Air Logistics. "Ze worden geherpositioneerd in Brussel door de slotrestrictie op de luchthaven in Amsterdam."

Brussels Airport bevestigt de komst van de nieuwe vrachtmaatschappij. "De 767 kan 40 tot 45 ton vervoeren per vlucht", zegt woordvoerster Anke Fransen. "De behandelde hoeveelheid vracht kan dus oplopen tot 180 ton per week."

De luchthaven van Schiphol zit zo goed als vol. Verschillende vrachtmaatschappijen moesten daardoor eind vorig jaar al met een aantal vluchten uitwijken. Brucargo, het vrachtgedeelte van Brussels Airport, ontving onder meer extra cargovluchten van Singapore Airlines en Emirates. AirBridgeCargo trok naar de luchthaven van Luik.

Read more

Brussels Airport invests EUR 100 million in logistics building

Brussels Airport, 9 March 2018

Brussels Airport Company will be investing EUR 100 million in ultramodern logistics buildings. This investment will further strengthen the crucial position of Brussels Airport as the 2nd most important logistics cluster in our country, serving the top players in the aviation industry, including Kuehne + Nagel, Swissport, Dnata and Brinks, and many hundreds of other companies.

 

Today, more than a hundred different players in the logistics chain are already active at Brucargo, the cargo area of Brussels Airport. In this way, Brucargo offers Belgium a crucial platform for the import and export of many companies and is, after the Port of Antwerp, the 2nd most important logistics hub for international trade. The area is a crucial engine for economic growth in our country, not least because of its exceptional central location between all important industrial centres. Brussels Airport Company will be making large investments in the coming period to further strengthen Brucargo.

“These investments are of huge importance for the logistics landscape in Belgium and are entirely in line with our Strategic Vision for 2040. With these investments, Brussels Airport will remain in the future a crucial hub for air transport and the logistic chains in Europe, at the service of many hundreds of companies in our country,” explains Arnaud Feist, CEO of Brussels Airport Company. “It is also a strategic objective to offer more and in particularly even better support to the many companies who work through air cargo transport and enabling them to more easily import and export their goods from and to the whole world. This not only ensures employment at the airport itself, but also in various other sectors in all parts of the country.”

In recent years (between 2009 and 2013), three large air cargo buildings have been developed. Today, companies such as bpost, DHL GLOBAL Forwarding, Abbott and a number of specialised logistics companies make use of them.
In the coming 3 years, Brussels Airport will invest in total EUR 100 million in the development of ultramodern logistics buildings, which will be used by leading companies in the industry.

In addition, considerable investment will be made in the construction of state-of-the-art new build. Brussels Airport Company will be investing in a building of no less than 50,000m2 on the West Side of Brucargo, for 4 different companies. Kuehne + Nagel, Dnata and WFS will be among the companies making use of these buildings for shipping, packaging and temporarily stocking cargo. The new infrastructure is also specifically suited for the handling of high-quality and temperature-sensitive products (such as pharmaceuticals), products for which Brucargo is already recognised as one of the best airports in the world. In this way, Brucargo further supports a number of key sectors in our country, such as the many large pharmaceutical companies.

Brussels Airport will also redevelop existing handling buildings that have direct access to the tarmac. The building in which handling agent Swissport is active shall, in the coming 3 years, be systematically transformed into a modern and energy-efficient storage and office space. In total, it will have a surface area of 30,000m².

An additional new building will provide a secured area for the specific transport of extremely valuable goods. Brinks will be moving into this building in 2019. In addition, Brussels Airport Company is investing in an exclusive inspection area of more than 2000m², fitted out in various temperature and/or light areas, for the temporary accommodation and the shipment of various types of animals.

About Brussels Airport
Brussels Airport, with 24.8 million passengers and 535,634 tons of freight transport per year, is one of the most important airports in Europe. Brussels Airport connects the European capital with 238 destinations. 76 airlines are active at the airport (figures 2017). Brussels Airport meets the specific requirements of business travellers and holidaymakers for both European and long-haul flights, and also offers the greatest choice of low-fare destinations from Belgium. The airport is the second most important economic growth pool in Belgium, accounting for 60,000 direct and indirect jobs. Brussels Airport is managed by the Brussels Airport Company. The shareholders are the Belgian State (25%) and a consortium of private investors (75%).

 

Press Office: Brussels Airport Company – Corporate Communications – Tel. + 32 2 753 53 53
Florence Muls, External Communications Manager: 32 (2)753 43 20 – florence.muls@brusselsairport.be
Anke Fransen, Media Relations Manager : +32 2 753 43 95 – anke.fransen@brusselsairport.be
www.brusselsairport.be

Read more

Komende boetetsunami bewijst dat Brusselse normen bedrijven schaden

Bericht door Kasper Demol

Werkgeversorganisaties Voka Vlaams-Brabant en Voka Metropolitan zijn niet te spreken over de nieuwe demarche van Brussels Minister Céline Fremault. “De verveelvoudiging van de processen-verbaal voor het overtreden van de geluidsnormen dreigen het mes op de keel te zetten van de luchthavenbedrijven. In plaats van een oplossing te zoeken, trekt de minister naar de rechtbank om de situatie nog schever te laten trekken. Onverantwoord”, klinkt het.

Sinds de invoering van de strengere geluidsnormen vorig jaar, dreigen de luchtvaartmaatschappijen een veelvoud aan boetes te moeten betalen. “Een verzevenvoudiging van de overtredingen overdag en een verdubbeling van het al zeer hoge aantal overtredingen ’s nachts toont net aan dat de normen onredelijk streng zijn”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. “Het is onvoorstelbaar dat men eerst de lat onredelijk hoog legt en vervolgens klaagt dat men er nog amper over geraakt. Het veelvoud van boetes dat op de bedrijven afkomt, zal ze alleen maar wegjagen, samen met duizenden jobs. De minister speelt met vuur.”

Onvoorstelbaar kafkaiaans

“Minister Fremault klaagt aan dat 75% van de vluchten boven de Kanaalroute te veel lawaai maken tussen 6 en 7 uur ’s morgens. Maar dat is logisch wanneer je zelf andere regels opstelt dan wat federaal geldt. Volgens de federale normen mogen vliegtuigen vanaf 6 uur ’s morgens vliegen volgens het dagschema, terwijl Brussel dan de geluidsnormen voor nachtvluchten hanteert. Dan klagen dat het eigengereide optreden voor problemen zorgt, is onvoorstelbaar”, aldus Van Biesbroeck.

“De luchthavenbedrijven krijgen nu nog meer schrik en zullen uitkijken naar alternatieven buiten België als dit blijft voortduren. De juridische onzekerheid en de dreigende boetegolf jaagt de bestaande bedrijven weg en schrikt potentiële investeerders af. Brussel en de luchthavenregio kunnen beiden de vruchten plukken van een goed draaiende luchthaven. Maar in plaats van een oplossing te zoeken, trekt de minister nogmaals naar de rechtbank. Daar ga je geen gedragen oplossing vinden, enkel rondt de tafel”, vult Jan Van Doren, directeur van de Brusselse afdeling Voka Metropolitan aan. “We roepen iedereen, Brussel, Vlaanderen en het federale niveau, op om het stokebranden te staken en een gedragen oplossing voor de hele regio te zoeken.”

Voor verdere vragen of interviews, bel Kasper Demol: 0472 58 63 76.

Read more

Miljoen euro voor fietsweg naar de luchthaven

Artikel van Made In Vlaams-Brabants door  PAUL GEBRUERS op 1 DECEMBER 2017

De provincie Vlaams-Brabant, luchthavenbeheerder Brussels Airport Company, Vlaanderen en de gemeente Zaventem slaan de handen in elkaar om op korte termijn een fietsweg aan te leggen die directe toegang geeft tot de luchthaven. De kostprijs wordt momenteel geraamd op een miljoen euro. De nieuwe luchthavenroute is een aftakking van de F3, de bestaande fietssnelweg Leuven-Brussel.

“We bouwen de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel stelselmatig uit”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit“We zijn vragende partij voor een directe fietslink tussen die fietssnelweg en de luchthaven in Zaventem.”

“De luchthaven is met ongeveer 20.000 werknemers een grote tewerkstellingspool. We zijn verheugd dat Brussels Airport Company deze fietslink wil realiseren en zo een belangrijke bijdrage levert aan een betere bereikbaarheid van de luchthaven met de fiets.”

Potentieel

Momenteel komt ongeveer één procent van de werknemers op Brussels Airport met de fiets of te voet. “Het potentieel is veel groter”, stelt Arnaud Feist, ceo van Brussels Airport Company. “Met deze fietsroute kunnen we de werknemers op de luchthaven een nieuwe, gemakkelijke en veilige route aanbieden waar ze niet gehinderd worden door ander verkeer. Door het ontwikkelen van verschillende mogelijkheden voor woon-werkverkeer willen wij bijdragen tot een betere mobiliteit in de regio.”

Brussels Airport Company is in november gestart met de ontwerpstudie voor de fietsweg. In 2018 kunnen de werkzaamheden starten. Al in 2019 kunnen fietsers de route gebruiken. Een deel daarvan volgt de oude spoorwegbedding, in een brede en groene vrije ruimte.

De provincie Vlaams-Brabant, luchthavenbeheerder Brussels Airport Company, de Vlaamse overheid en de gemeente Zaventem volgen samen het proces op. Brussels Airport Company betaalt de studie. De provincie Vlaams-Brabant en Vlaanderen betalen de aanleg.

Lees het originele artikel hier

Read more

Read more

Brussels E-AWB Programme Takes Off

Article by Marcel Schoeters
Article by Cargoforwarder Global

04. September 2017

On 1 October, Brussels Airport will officially switch to electronic Air Waybills. Last Monday Air Cargo Belgium organised an E-AWB engagement day to introduce the programme to the community.

Stéphane Noll, Regional Cargo Manager Europe IATA -  photo: ms

Stéphane Noll, Regional Cargo Manager Europe IATA - photo: ms

“Switching to e-AWB is one of the initiatives to grow into an efficient airport,” said Alban François AWB secretary and chairman of the organisation’s e-freight working group. Brussels Airport has been part of the IATA e-AWB 360 programme since the beginning of this year.

ACB had invited Stéphane Noll, IATA’s Regional Cargo Manager Europe to highlight the importance of the e-AWB in the air cargo value chain. In 2016, aviation carried 52 million freight tonnes at a trade value of 6.8 trillion USD, Stéphane said. “The key drivers for air cargo are safety, speed, reliability (due to the slot system) and connectivity. Air cargo also offers direct access to land locked countries, some of whichever have no access to international waters.”

“An IATA study has revealed that countries with more developed air cargo connection and smarter borders are more integrated into the Global Value Chains. So the air cargo customer experience through BRU will be critical to connect global markets to power the Belgian economy.”

Europe is lagging behind
Last June the air cargo industry produced more than 2.3 million air waybills, 75% of which were generated in Europe, Asia-Pacific and North-Asia. On the legally feasible trade lanes, e-AWB penetration was 50.1%. With a penetration rate of 38.8% Europe was still lagging behind compared with North-Asia (62.6%), Asia-Pacific (50.1%), the America’s (46.2%), Africa (67.6%, entirely due to Johannesburg Airport and the dominant position of SAA) and the Middle East (72.1%). In Belgium, the penetration rates mirrored the European one.
The e-AWB 360 programme is based on three pillars: Single Process, Airport SOP (Standard Operating Procedure) and Communication. ‘Single Process’ implies that all the stakeholders in the air cargo supply chain adopt the same course of action when delivering cargo.
This Single Process is the base on which the SOP is built. The SOP is a set of directives and principles to which carriers, freight forwarders and ground-handling agents have to commit themselves with import, export and transit consignments. ACB’s e-freight working group has dedicated a full year’s work to set this up. The SOP was disseminated in the BRUcargo community for feedback.

Twelve participating airlines
Eventually 12 airlines have agreed to join the programme: Air Canada, Air France, American Airlines, Brussels Airlines, Cathay Pacific, Delta Air Lines, Finnair, KLM, Lufthansa Cargo, Qatar Airways, Swiss and United Airlines. This SOP was introduced to the community on 31 August last year and was finally ratified by the Board of ACB exactly a year ago, on September 4, 2016.
Coordinated and synchronized communication will ensure that e-AWB is the preferred means for shipping cargo from eAWB360airports, among which BRU.

E-Freight will be next
“E-Freight will be the next step,” said Alban François, “taking the paper completely out. Our mission is to replace end-to-end paper documentation by electronic data exchange and our vision consists in being a pioneer for paperless communication & documentation via a community driven approach.”
For ACB, which celebrated its 1st anniversary on 4 September, the SOP and the inclusion of IATA e-AWB 360 are among the key realizations of 2017. Next year is expected to bring also the E-Pouch, E-Messaging and the E-Corridor. ‘The ultimate ambition is an e-AWB penetration of 85%, said Alban.

Marcel Schoeters in Brussels

Go to original article

Read more

BRUcargo Customs Export App goes live at Brussels Airport

Article from Air Cargo Week By James Muir

 

The Customs Export Application to serve BRUcargo forwarders has gone live to help improve data sharing and efficiency among the cargo community at Brussels Airport.

Forwarders who use the app, which went live on 1 July, can improve efficiency by avoiding having to wait in lines at the Customs offices to stamp AWBs, avoiding having to create Excel list reports and having to collect alternative evidence manually, eliminating paper based procedures and the resulting errors.

The Customs authorities give clearance priority to forwarders’ shipments handled via the Customs Export App, which is one of the many apps made possible by the BRUcloud, the open community platform based on Nallian’s data-sharing technology and initiated by the cargo department of Brussels Airport Company.

The app combines manifest data, which has been made available in the BRUcloud since 2016, with newly added data from the forwarders, and the app matches the collected data at AWB level and reports a complete set of information automatically to customs.

Brussels Airport Company head of cargo and logistics, Steven Polmans says: “It is the first result whereby information from different sources can be linked to one new solution, without much effort, but with great impact on the day-to-day operation of the companies participating. This is one of the several benefits we aimed for when developing our community platform.”

Six companies are already using the app on a daily basis, with another 25 confirming they will roll it out in the coming weeks, covering 90 per cent of the volumes handled at BRUcargo.

Federal Public Service of Finance, Customs and Excise Duties advisory general, Bart Vleugels says: “This collaboratively created app results in a lower administrative burden for all the parties. Digitisation within BRUcargo will further lower the chances of errors and will help to drastically decrease lead times.”

The BRUcargo slot application will be introduced later this year, reducing waiting times at the handlers’ premises, and Sara Van Gelder, who is leading the BRUcloud project says: “The application is undergoing final testing with the partners in our project group and the results are meeting our expectations. We are excited and look forward going live with additional partners in the last quarter of this year.”

Brussels Airport handles 650,000 tonnes of freight annually, with almost 500,000 tonnes flown.

Read article

Read more

Nieuw gezicht bij ACB

Recht van de schoolbanken naar de luchthaven: het gaat hard voor Gauthier Weyns. De 22-jarige bachelor logistiek management van Thomas More Hogeschool kwam op 1 juli in dienst bij Air Cargo Belgium.

- Artikel van Flows - 

Gauthier zal op korte termijn enkele van de werkgroepen binnen ACB, die zich bezighouden met de verbetering van de huidige processen in het luchtvrachtvervoer op BRUcargo, mee ondersteunen.

“Deze job is een enorm mooie opportuniteit om mijn carrière te starten”, klinkt het. “Als je voor een overkoepelende organisatie als ACB werkt, kom je alle partijen uit de logistieke keten van de luchtvracht tegen. BRUcargo ken ik al uit mijn studententijd, want we hadden hier regelmatig les.”

Innovatie en procesverbetering 

Met zijn frisse blik van pas afgestudeerde ziet Weyns Brussels Airport als een aantrekkelijke luchthaven. Hij wil zeker mee zijn stempel drukken op innovatie en procesverbetering. Zaken waar de ACB-werkgroepen in samenwerking met de Brusselse luchtvrachtindustrie oplossingen voor uitwerkt. “In de volgende maanden zal ik de verschillende werkgroepen opvolgen om dan later te bekijken welke ik mee kan ondersteunen.”

Jonge organisatie 

De confrontatie met de anciens op de werkvloer hoeft volgens Weyns geen problemen te geven. “Ik zal mijn verantwoordelijkheden langzaam uitbouwen. Het is een uitdaging om meteen op dit niveau te beginnen, omdat ik in contact kom met mensen die al veel ervaring hebben in deze sector. Ik zal veel bijleren op korte termijn. Tegelijkertijd is ACB een jonge organisatie en zijn veel collega’s min of meer leeftijdgenoten.”

Netwerk

Om zich in te werken in de luchthavencommunity zal Weyns zich aansluiten bij Young Airfreight Network (YAN), een organisatie die de jonge werknemers in de luchtvracht samenbrengt op een informele manier en tegelijkertijd strategisch nadenkt over de toekomst van BRUcargo: kennisoverdracht van oud naar jong faciliteren en jonge mensen naar de luchthaven trekken.

Read original article here

Read more

Brussels Airport is onbetwistbare groeimotor volgens Nationale Bank

Artikel van VOKA

Volgens Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en Voka Metropolitan tonen de cijfers van de Nationale Bank aan dat Brussels Airport een onbetwistbare jobmotor is die niet gefnuikt mag worden. De positieve evolutie van de cijfers bevestigt dat de luchthaven toegevoegde waarde en tewerkstelling creëert. “De 35.000 jobs waarvan sprake tonen zelfs geen volledig beeld want houden geen rekening met zogenaamde katalytische jobs. Het belangrijkste is echter dat nogmaals duidelijk blijkt dat we deze jobmotor niet mogen laten stilvallen”, verwijst Peter Van Biesbroeck naar de Brusselse geluidsnormen.

In haar studie naar de luchtvaart- en luchthavenactiviteiten schat de Nationale Bank het aantal jobs op en rond Brussels Airport op 35.000. Voor iedere directe job wordt er een indirecte job gerekend. Maar de studie gaat ook uit van voltijdse equivalenten en neemt de geïnduceerde jobs niet mee in rekening. “De 17.767 directe jobs uit de studie zijn in de praktijk goed voor ongeveer 20.000 tewerkgestelden omdat er ook mensen deeltijds of zelfs halftijds werken. Datzelfde geldt ook voor de indirecte jobs. Geïnduceerde jobs in bijvoorbeeld toerisme en horeca zijn zelfs niet meegeteld. De exacte cijfers zijn echter niet het belangrijkste. Wel de tendens dat de luchthaven een jobmotor blijft en steeds meer mensen tewerkstelt. We moeten deze tweede grootste economische pool van het land blijven koesteren”, zegt Peter Van Biesbroeck, algemeen directeur Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

 

Luchtvaart stimuleren in plaats van wegjagen

Volgens de studie van de Nationale Bank groeit ook het aantal cargo-jobs sterk, terwijl net in die sector al maatschappijen de luchthaven verlaten hebben omwille van de strenge geluidsnormen. “In plaats van de cargo-maatschappijen weg te jagen met onhaalbare strikte normen, kunnen we beter samenwerken om de tewerkstelling voor Vlamingen en Brusselaars te verhogen”, zegt Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan. “Deze week nog raakte bekend dat er steeds meer Brusselaars in Vlaanderen werken, voor een groot deel op de luchthaven. Bovendien blijkt uit het rapport van de Dienst Regulering dat de luchthaven voldoet aan haar verplichtingen inzake de geluidsnormen. Er zijn dus enorm veel opportuniteiten om op Brussels Airport een win-winsituatie te creëren”, aldus Jan Van Doren.

Politici steken hun energie beter in het samenwerken om deze cruciale jobmotor niet te laten sputteren, eerder dan zich te laten leiden door profileringsdrang en politieke spelletjes”, besluit Peter Van Biesbroeck.

 

Voor meer reacties, bel Kasper Demol: 0472 58 63 76.

Read more

Douane en Air Cargo Belgium sluiten intentieovereenkomst af

Kristian Vanderwaeren, Administrateur-Generaal van de Algemene Administratie van Douane & Accijnzen en Steven Polmans, voorzitter van Air Cargo Belgium, ondertekenden vandaag een overeenkomst om de samenwerking tussen de Douane en de luchtvrachtbedrijven te intensifiëren. Met de overeenkomst willen ze een gezamenlijke visie ontwikkelen en uitvoeren rond het optimaliseren en digitaliseren van de logistieke luchtvrachtsector.Air Cargo Belgium, dat erkend en ondersteund wordt door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, werkt op verschillende projecten samen met overheidsorganen en agentschappen zoals het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) en de Douane. Steven Polmans: “Het is in het kader van de huidige goede samenwerking dat we een intentieovereenkomst ondertekenden die de verdere toekomstige samenwerking structureel vastlegt. Als organisatie die de hele luchtvrachtketen vertegenwoordigt, is Air Cargo Belgium de ideale partner voor de Douane om samen te werken rond verschillende projecten die de bedrijven ten goede komen. Het doel is om van onze luchtvrachtsector het meest aantrekkelijke, innovatieve, efficiënte en succesvolle logistieke platform te maken.”


Oplossingen die economisch sterker maken “Douane is een cruciaal gegeven in onze dagelijkse werkzaamheden”, stelt Alain De Heldt, vice-voorzitter van BAFI (Belgian AirFreight Institute) en voorzitter douanewerkgroep Air Cargo Belgium. “De samenwerking met de Douane gebeurt op een constructieve manier met oor naar de noden van de markt. We streven naar oplossingen die ons economisch alleen maar sterker kunnen maken en ons concurrentieel voordeel optimaliseren.”


Engagement voor optimale samenwerking “Bij de Douane hechten we veel belang aan gestructureerd overleg met de privésector. Daarom werd binnen het kader van het Nationaal Forum, het overlegplatform van de Douane en de privésector, ook het regionale overleg opgestart in 7 regio’s (Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent, Hasselt, Luik en Leuven)”, aldus Kristian Vanderwaeren. De samenwerking tussen de regionale douaneadministratie Leuven en Air Cargo Belgium wordt nu geofficialiseerd met deze intentieovereenkomst. “Hiermee tonen we ons engagement om samen te streven naar een efficiënte inzet van mensen en middelen en naar een optimale samenwerking en informatie-uitwisseling.”


“Door de constructieve samenwerking, ondersteund vanuit het Nationaal Forum en de top van de Douane, hebben we een beter begrip van elkaar situatie en zijn we sinds februari al tot operationele oplossingen voor gezamenlijke problemen “ besluit Bart Vleugels, Regionaal Centrum Directeur Leuven.

Read more

De strenge Brusselse geluidsnormen zetten mes op de keel

In een gezamenlijke reactie wijzen de werknemers, sectororganisaties en werkgevers op Brussels Airport op de zware gevolgen van de beslissing van de Brusselse regering. “Met de beslissing om PV’s op te stellen zonder tolerantiedrempel, zet men het mes op de keel. Het aantal boetes zal meer dan vervijfvoudigen en de onzekerheid en het afschrikkingseffect worden alleen maar groter. De inning volgt misschien later, de PV’s komen wel veel eerder terecht op de hoofdzetels van de maatschappijen, die deze situatie niet begrijpen. De verstrenging van de Brusselse geluidsnormen is nu reeds een reële bedreiging voor onze jobs.

De werknemers, sectororganisaties en werkgevers op Brussels Airport wijzen in een gemeenschappelijk perscommuniqué op de ambigue Brusselse houding. "Men probeert de schijn van goed nieuws te wekken, maar ondertussen voert men wel het gevreesde, jobvernietigende zero-tolerance beleid in. De geluidsnormen worden zo streng gemaakt dat zelfs moderne vliegtuigen niet kunnen voldoen aan hun normen, met een vervijfvoudiging van de boetes tot gevolg. De langdradige procedure voor het uitschrijven van de boetes is eigenlijk het zogenaamde uitstel dat men geeft. Voor de rest verandert er niets aan de houding van het Brussels Gewest. Ze duwen de verstrenging van de normen gewoon door. Dit is onderhandelen met het mes op de keel”, zegt Geert Keirens, coördinator van het collectief ‘Keep Our Airportjobs’.

Afschrikkingseffect bij buitenlandse maatschappijen

De boetes worden nog steeds uitgeschreven, zelfs al worden ze niet meteen geïnd. Daardoor zullen de vliegtuigmaatschappijen de PV’s nog steeds aankrijgen, op de hoofdkwartieren van die maatschappijen. In het buitenland zal men het verschil tussen het opstellen van een PV en de inning van boete niet maken. Het is de ontvangst van PV’s die maakt dat luchtvaartmaatschappijen beslissen om België te mijden en die volgt al enkele maanden na de overtreding. Deze houding valt niet begrijpen, het zal zelfs voor toenemende ongerustheid zorgen. “Dat is net het kwalijke van deze situatie; het afschrikkingseffect van de boetes is schadelijker voor de aantrekkelijkheid van onze luchthaven en van ons land dan het bedrag van de boetes zelf”, aldus Geert Keirens. Het aantal boetes zal bovendien meer dan vervijfvoudigen, wat het afschrikkingseffect nog groter maakt. “Dit is onverantwoord spelen met duizenden jobs, inclusief Brusselaars”, besluit Keirens.

‘Let Us Keep Our Airportjobs’ is een organisatie van de werknemers en werkgevers op de luchthaven: ABVV-BTB, Air Cargo Belgium (ACB), ACLVB/CGSLB, ACV Transcom, Airline Operators Committee (AOC), Board of Airline Representatives (BAR), Belgian Air Transport Association (BATA) en Voka.

Voor meer reacties, bel Geert Keirens 0477 47 31 02 of Kasper Demol 0472 58 63 76

Read more

Luchtvrachtsector slaat de brug naar het onderwijs

Op donderdag 23 maart nodigde koepelorganisatie Air Cargo Belgium zo’n 40 vertegenwoordigers van middelbare scholen, hogescholen, universiteiten en onderwijskoepels uit op BRUcargo, de vrachtluchthaven van Brussels Airport. Met een rondleiding op de site en een voorstelling van de jobs, functies en bedrijven op de site, wil de luchtvrachtsector meer aandacht voor haar industrie vragen aan de onderwijsinstellingen. Een oproep die zeer gesmaakt werd.

Op BRUcargo werken ongeveer 5000 mensen, een kwart van het totaal aantal directe jobs op Brussels Airport. Ondanks de vele jobkansen voor jongeren van alle opleidingsniveaus, krijgt de sector weinig aandacht in het onderwijs. “Zelfs in logistieke opleidingen gaat de aandacht vooral naar de logistieke ketens via de weg en de maritieme sector. Dat is jammer, want hoewel de luchtvrachtsector slechts 1% van alle vracht wereldwijd vertegenwoordigt, staat dit wel in voor 35% van de waarde van de goederenstromen”, zegt Geert Keirens, directeur van Air Cargo Belgium (ACB). Daarom nodigden Air Cargo Belgium, Voka Vlaams-Brabant, VDAB, Brussels Airport House en Toekomstforum Halle-Vilvoorde de onderwijswereld uit.

Wereldwijde trendsetters in farmaceutisch transport

“Specifiek voor BRUCargo zien wij ook een verschuiving naar zeer waardevolle of kwetsbare goederen met een hoge waarde. Denk maar aan voeding, medicijnen en levende dieren. Wat farmaceutisch vervoer betreft, zijn we zelfs trendsetter wereldwijd. De methodes die we hier ontwikkeld hebben om medicijnen in de beste omstandigheden en op de correcte temperatuur op hun bestemming te krijgen, worden nu wereldwijd als standaard uitgerold”, zegt Geert Keirens. Wellicht ook een van de redenen waarom Brussels Airport in 2016 voor de derde keer op rij verkozen werd als beste vrachtluchthaven ter wereld.

Ontmoeting met onderwijs smaakt naar meer

De verschillende vertegenwoordigers vanuit de onderwijssector waren zeer blij met het initiatief van Air Cargo Belgium. “We kregen de vraag om dit snel nog eens te organiseren, ook voor anderen die er vandaag niet bij konden zijn”, zegt Geert Keirens. “Er was een mooie mix aanwezig van secundaire scholen uit de buurt, onderwijskoepels, hogescholen en universiteiten. Ook de opleidingsinstituten van de logistieke sectorfondsen, VDAB en Bruxelles Formation waren aanwezig. Het is leuk om te zien dat we over de beroeps- en gewestgrenzen heen hun interesse kunnen wekken en eventueel kunnen samenwerken om de luchtvrachtsector meer bekendheid te geven in de scholen.”

© Kasper Demol - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant

Read more

Read more

VDAB training company LEM logistics

LEM logistics is a VDAB training company. In this company people with different backgrounds in language, culture, education and profile train to become competent employees in the logistics sector.

Our training is continuously adjusted to reflect changing trends within the labour market. Knowledge acquired previously is tested and focus is brought to the missing competencies.

It’s all about administrative tasks within logistics. Upon completion of the training, our students are employed most of the time in Brucargo and any other logistic companies in the area of Zaventem and Vilvoorde.

LEM logistics specialises in dispatching, planning, forwarding and Customs. We use the ERP-system NaviTrans 2016 and NAV 2016. Our students improve both their communication skills and their knowledge of foreign languages, and they also acquire a thorough knowledge of the Office package.

Although all of our activities are virtual, we follow real life scenarios as closely as possible. Our students are given the opportunity to first practise all the knowledge acquired in a safe environment before entering into daily business in real life.

They are generally very satisfied with the approach within LEM logistics because, from the beginning, they form a clear picture of what working within the logistics sector is like. Their customers in LEM logistics are primarily other VDAB training companies, who use our services to transport their goods to the end customer. LEM logistics ensures a correctly created transport file, with all necessary transport documents and clear communication to the customer.

You might just as well find your future employee among our students!

Following link gives you an impression on how the activities of the LEM logistics company are executed:

https://www.youtube.com/watch?v=bsxfofIKF3E

In case of any questions, please call or e-mail:

Karin Wyns: +32 493722524 – karin.wyns@vdab.be

Lieve T’Jonck: +32 486482114 – godelieve.tjonck@vdab.be

Read more

Brussels Airport and Qatar Airways Cargo win STAT Awards

Article by: STAT Trade Times   /  Source   /   Published: Feb 23, 2017

The STAT Times’ International Award for Excellence in Air Cargo was announced on Wednesday during the 4th edition of Air Cargo 2017, the international biennial event from February 21-23, 2017 at Emperors Palace Hotel Casino Convention Resort, Johannesburg. The awards, across fourteen categories, were given away at a Gala Awards Nite held at the Barnyard Theatre, Rivonia, Johannesburg.

Qatar Airways Cargo took home the ‘Global Cargo Airline of the Year’ award while Brussels Airport walked away with the ‘International Airport of the Year’ award. Saudia Cargo won the ‘International Cargo Airline of the Year in Africa’. The Air Cargo Brand of the Year in Africa was bagged by South African Airways while Etihad Cargo was adjudged the Global Air Cargo Brand of the Year.

To read the full article and see what our other members have won, go the website of STAT Times. 

Go to website

Read more

Read more

Geluidshinder Brussels Airport - Luchthavengemeenschap vraagt "politiek staakt-het-vuren

BRUSSEL 21/02 19:00 (BELGA) 


De luchthavengemeenschap Brussels Airport, bestaande uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, vakbonden en bedrijven actief op de luchthaven, roept in een gemeenschappelijke mededeling op tot een "politiek staakt-het-vuren". Van de Brusselse regering wordt verwacht dat ze niet zoals aangekondigd vanaf woensdag haar geluidsnormen verstrengd toepast.

Een delegatie van een 50-tal personen uit de verschillende takken van de luchthavengemeenschap trok vorige vrijdag nog naar Vlaams minister-president Bourgeois, Brussels minister-president Rudi Vervoort en naar het kabinet van premier Charles Michel, om de beleidsmakers te sensibiliseren snel tot een politiek akkoord te komen over de Brusselse geluidsnormen. Zonder akkoord wordt immers gevreesd voor een groot jobverlies op de luchthaven.

Het sprankeltje hoop dat de voorbije dagen ontstond, dreigt nu volgens Geert Keirens, woordvoerder van de luchthavengemeenschap, echter "ijskoud te worden uitgeblazen". "Er is de voorbije dagen nog nooit zo vaak gepraat, voor en achter de schermen, over een oplossing voor de geluidsnormen en de befaamde vliegwet. Nu er eindelijk voorstellen tot compromissen op tafel worden gelegd, is het nodig om een sereen onderhandsklimaat te behouden", aldus Keirens. Hij bestempelt het Brusselse initiatief als "met getrokken messen naar de onderhandelingstafel komen", terwijl er juist nood is "aan een constructieve geest, op zoek naar een oplossing".

Read more

Let us keep our airport jobs

Go to the website to support the jobs click here for more information. 

Read more

Read more

Read more

Read more

Read more

Brussels Airport - Strategische Visie 2040

Strategische Visie 2040 is garantie op de toekomst voor cargo-community Brussels Airport

De Strategische Visie 2040 van Brussels Airport kan ook op veel bijval rekenen van Air Cargo Belgium, de overkoepelende organisatie van de logistieke bedrijven op BRUcargo, het vrachtgedeelte van Brussels Airport. “We zijn blij met dit duidelijk en ambitieus plan waarbij ook rekening gehouden wordt met het belang van cargo voor de luchthaven”, zegt Bas van Goch, vicevoorzitter van Air Cargo Belgium.

Air Cargo Belgium (ACB), de koepelorganisatie voor bedrijven die actief zijn op BRUcargo, vertegenwoordigt met 5.000 werknemers een kwart van alle tewerkgestelden op de luchthaven. De luchthaven werd dit jaar nog voor de derde keer op rij uitgeroepen tot beste vrachtluchthaven ter wereld. “Het resultaat van jarenlang werken en investeren in een toekomstgerichte luchthaven”, zegt Bas van Goch

“Met dit plan kunnen we verder gaan op dat elan, want vernieuwing is noodzakelijk om mee te draaien aan de top. E-commerce en hoogtechnologische, gespecialiseerde industrie zijn de toekomst voor Europa en België. Nu al is ons land wereldwijd koploper in farmaceutisch luchttransport, niet onbelangrijk als je weet dat volgens de federatie van Belgische farmaceutische bedrijven Farma.be de farmaceutische export goed is voor 11,4% van de Belgische export. Als we onze toekomstige welvaart willen verzekeren, moeten we de luchthaven groeikansen geven.”

Binnen België elkaar versterken

Ook de luchthaven van Luik doet het goed. “Toch zijn we geen concurrenten van elkaar. Brussel heeft een ander profiel dan Luik waardoor we eerder complementair zijn. Onze concurrenten zijn Amsterdam, Frankfurt en Parijs”, zegt Alain De Heldt, eveneens vicevoorzitter van Air Cargo Belgium.

Volgens Air Cargo Belgium moeten ook de Belgische politici inzien dat men niet binnen België moet concurreren. Door de regionale focus op luchthavens en een gebrek aan visie op de nationale luchthaven, heeft België terrein verloren op onze buurlanden. “Het is schrijnend om te zien hoe een luchtvaartmaatschappij als Singapore Airlines sinds 2008 van 95.000 ton vracht teruggevallen is naar 15.000 ton vandaag, met ook nog eens 800 verloren jobs als gevolg.”

Nood aan draagvlak voor tweede logistieke draaischijf van het land

Air Cargo Belgium roept op om naar de feiten te kijken en de emotie uit de discussie te halen. Sinds 2000 is er een enorme afname van de overlast door de luchthaven. “In de Strategische Visie 2040 toont de luchthaven realistische ambitie, met oog voor de omwonenden en een globale overlast die niet toeneemt. Mocht de politiek zijn werk gedaan hebben, dan zou een luchthaven die zoveel minder overlast geeft dan in 2000, meer draagvlak hebben om bij te dragen aan de economische ontwikkeling en groei van dit land. Hopelijk kunnen we dat nu bereiken. De nationale luchthaven kan niet overleven zonder cargo en cargo kan niet zonder het netwerk van passagiersvluchten. Laat ons samen werken aan een duurzame toekomst.”

Read more