De strenge Brusselse geluidsnormen zetten mes op de keel

20 Apr 2017 | General

In een gezamenlijke reactie wijzen de werknemers, sectororganisaties en werkgevers op Brussels Airport op de zware gevolgen van de beslissing van de Brusselse regering. “Met de beslissing om PV’s op te stellen zonder tolerantiedrempel, zet men het mes op de keel. Het aantal boetes zal meer dan vervijfvoudigen en de onzekerheid en het afschrikkingseffect worden alleen maar groter. De inning volgt misschien later, de PV’s komen wel veel eerder terecht op de hoofdzetels van de maatschappijen, die deze situatie niet begrijpen. De verstrenging van de Brusselse geluidsnormen is nu reeds een reële bedreiging voor onze jobs.

De werknemers, sectororganisaties en werkgevers op Brussels Airport wijzen in een gemeenschappelijk perscommuniqué op de ambigue Brusselse houding. "Men probeert de schijn van goed nieuws te wekken, maar ondertussen voert men wel het gevreesde, jobvernietigende zero-tolerance beleid in. De geluidsnormen worden zo streng gemaakt dat zelfs moderne vliegtuigen niet kunnen voldoen aan hun normen, met een vervijfvoudiging van de boetes tot gevolg. De langdradige procedure voor het uitschrijven van de boetes is eigenlijk het zogenaamde uitstel dat men geeft. Voor de rest verandert er niets aan de houding van het Brussels Gewest. Ze duwen de verstrenging van de normen gewoon door. Dit is onderhandelen met het mes op de keel”, zegt Geert Keirens, coördinator van het collectief ‘Keep Our Airportjobs’.

Afschrikkingseffect bij buitenlandse maatschappijen

De boetes worden nog steeds uitgeschreven, zelfs al worden ze niet meteen geïnd. Daardoor zullen de vliegtuigmaatschappijen de PV’s nog steeds aankrijgen, op de hoofdkwartieren van die maatschappijen. In het buitenland zal men het verschil tussen het opstellen van een PV en de inning van boete niet maken. Het is de ontvangst van PV’s die maakt dat luchtvaartmaatschappijen beslissen om België te mijden en die volgt al enkele maanden na de overtreding. Deze houding valt niet begrijpen, het zal zelfs voor toenemende ongerustheid zorgen. “Dat is net het kwalijke van deze situatie; het afschrikkingseffect van de boetes is schadelijker voor de aantrekkelijkheid van onze luchthaven en van ons land dan het bedrag van de boetes zelf”, aldus Geert Keirens. Het aantal boetes zal bovendien meer dan vervijfvoudigen, wat het afschrikkingseffect nog groter maakt. “Dit is onverantwoord spelen met duizenden jobs, inclusief Brusselaars”, besluit Keirens.

‘Let Us Keep Our Airportjobs’ is een organisatie van de werknemers en werkgevers op de luchthaven: ABVV-BTB, Air Cargo Belgium (ACB), ACLVB/CGSLB, ACV Transcom, Airline Operators Committee (AOC), Board of Airline Representatives (BAR), Belgian Air Transport Association (BATA) en Voka.

Voor meer reacties, bel Geert Keirens 0477 47 31 02 of Kasper Demol 0472 58 63 76