Belgen zetten de toon op slotdag TIACA luchtvrachtcongres in Toronto

26 Oct 2018 | General

Artikel van Flows door Kasper Demol op 18 oktober om 17:46

Opvallend veel Belgen in de panels tijdens de laatste dag. Voor Pharma.Aero – dat in primeur twee nieuwe leden aankondigde – en het CEIV programma kwamen heel wat mensen luisteren hoe we vanuit België de standaard zetten voor farmaceutisch transport.

© Kasper Demol

Nathan De Valck van Brussels Airport, drijvende kracht achter het CEIV-pharma project, moest onverwacht verstek laten gaan. Maar dan nog stonden er twee Belgen op het podium bij de sessie over het CEIV-certifiaat. Geert Verniers van 4Advice deelde als onafhankelijke validator van het CEIV-programma interessante inzichten over de manier waarop bedrijven zich dubbelplooien om aan de 254 voorwaarden te voldoen. Frank Van Gelder van Pharma.Aero leidde het gesprek. Geflankeerd door sprekers van IATA, Changi Airport (Singapore) en EuroAirport Basel werd vooral gepraat over manieren om nog meer luchthavens en organisaties te betrekken bij het veilig verzenden van farmaceutische middelen.

Vier jaar geleden ontwikkelden Brussels Airport en Miami International Airport een standaard voor de behandeling van farmaceutische goederen dat door IATA gecertifieerd en wereldwijd uitgedragen werd. Glyn Hughes van IATA feliciteerde de bezielers achter het CEIV-programma. “Al 20 jaar wordt er gepraat over dergelijke projecten, maar jullie zijn de eersten die het daadwerkelijk doen.”

Een onderwerp dat naar boven kwam na eigen evaluatie was dat de farmaproducenten zelf nog geen exact beeld hadden van de inspanningen die de transportsector levert om hun producten zo veilig mogelijk de wereld rond te sturen. Door met farmaproducenten rond de tafel te zitten en hen meer in het proces te betrekken, krijgt het CEIV-certificaat nog meer draagvlak bij de producenten. Daarnaast zal ingezet worden op e-learning om meer medewerkers op de werkvloer de basis mee te geven van de juiste transport- en opslagmethoden.

Celebrity

Een ander probleem: de luchthavens, afhandelaars en transporteurs doen wel hun best om de goederen veilig te transporteren, maar de eindklant behandelt de goederen niet steeds op de juiste manier behandelt op de bestemming zelf. Toch is dat cruciaal want jaarlijks sterven 16 miljoen mensen omdat ze niet op de juiste medicijnen kunnen rekenen. Het verrassende voorstel om met een celebrity de hulporganisaties te betrekken, kon op veel bijval rekenen. Vooral van Glyn Hughes, die zich terstond opofferde om eens met Angelina Jolie te eten.

Ondanks die grappen en grollen was er wel een brede consensus over de enorme meerwaarde van het CEIV-certificaat. Zowel vanuit de luchthavens van Bazel als Singapore kwam naar voor dat hun vrachtvolumes waren gestegen omdat ze zich profileren als uitmuntende farmahubs.

Toekomstmuziek

In de sessie die voorafging aan het CEIV-panelgesprek, stonden opnieuw twee Belgen op het podium. Koepelorganisatie Pharma.Aero gaf de aanwezigen een korte geschiedenis mee, maar zette vooral de blik op de toekomst met het Global Pharma Tracker Platform (GPT). Paul Delbar van Nallian verlekkerde de zaal met de plannen om farmazendingen permanent te traceren en op te volgen om temperatuurfouten te vermijden. Tijdens geen enkele andere sessie gingen zoveel smartphones de lucht in om de getoonde slides duchtig te fotograferen.

Door met het GPT alle data van de schakels in het logistieke proces te delen, wordt er nog beter werk gemaakt van volwaardige ‘pharma lanes’ van gesecuriseerd farmatransport. Niet onbelangrijk, want de jaarlijkse kostprijs van farmazendingen die in de vuilbak belanden door temperatuuroverschrijdingen, ligt tussen de 2,5 en 12,5 miljard euro.

Uitbreiding

Frank Van Gelder mocht als secretaris-generaal van Pharma.Aero trots twee nieuwe leden aankondigen. Turkish Cargo en afhandelaar WFS vervoegen de Pharma.Aero club, die sinds haar oprichting in 2016 al uitbreidde van 7 naar 34 leden.

Jaisey Yip van de Changi Airport Group deed tot slot nog een warme oproep aan de zaal. Pharma.Aero heeft intussen leden die wereldwijd opereren, maar een Afrikaanse luchthaven zit voorlopig nog niet in de groep. Met de mooie resultaten en de plannen in het vooruitzicht zal dat niet lang meer op zich laten wachten.

Kasper Demol

Origineel artikel