NinaTrans behaalt Lean and Green Star

23 Jun 2016 | General

Het behalen van de Lean and Green STAR is de bekroning op de continue inzet van Ninatrans om de globale CO2 uitstoot naar beneden te halen. Meer nog, het is een bewijs dat Ninatrans over de afgelopen vijf jaren zijn CO2 uitstoot met minstens 20% heeft kunnen reduceren. De innovatieve aanpak inzake vlootvernieuwing, zoals de teardroptrailers, de eerste monofuel LNG truck, de eerste Belgische ecocombi, maar ook de opleidingen eco-driving en de pro-actieve opvolging hebben geleid tot dit mooie resultaat.