Douane en Air Cargo Belgium sluiten intentieovereenkomst af

09 Jun 2017 | General

Kristian Vanderwaeren, Administrateur-Generaal van de Algemene Administratie van Douane & Accijnzen en Steven Polmans, voorzitter van Air Cargo Belgium, ondertekenden vandaag een overeenkomst om de samenwerking tussen de Douane en de luchtvrachtbedrijven te intensifiëren. Met de overeenkomst willen ze een gezamenlijke visie ontwikkelen en uitvoeren rond het optimaliseren en digitaliseren van de logistieke luchtvrachtsector.Air Cargo Belgium, dat erkend en ondersteund wordt door het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, werkt op verschillende projecten samen met overheidsorganen en agentschappen zoals het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) en de Douane. Steven Polmans: “Het is in het kader van de huidige goede samenwerking dat we een intentieovereenkomst ondertekenden die de verdere toekomstige samenwerking structureel vastlegt. Als organisatie die de hele luchtvrachtketen vertegenwoordigt, is Air Cargo Belgium de ideale partner voor de Douane om samen te werken rond verschillende projecten die de bedrijven ten goede komen. Het doel is om van onze luchtvrachtsector het meest aantrekkelijke, innovatieve, efficiënte en succesvolle logistieke platform te maken.”


Oplossingen die economisch sterker maken “Douane is een cruciaal gegeven in onze dagelijkse werkzaamheden”, stelt Alain De Heldt, vice-voorzitter van BAFI (Belgian AirFreight Institute) en voorzitter douanewerkgroep Air Cargo Belgium. “De samenwerking met de Douane gebeurt op een constructieve manier met oor naar de noden van de markt. We streven naar oplossingen die ons economisch alleen maar sterker kunnen maken en ons concurrentieel voordeel optimaliseren.”


Engagement voor optimale samenwerking “Bij de Douane hechten we veel belang aan gestructureerd overleg met de privésector. Daarom werd binnen het kader van het Nationaal Forum, het overlegplatform van de Douane en de privésector, ook het regionale overleg opgestart in 7 regio’s (Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent, Hasselt, Luik en Leuven)”, aldus Kristian Vanderwaeren. De samenwerking tussen de regionale douaneadministratie Leuven en Air Cargo Belgium wordt nu geofficialiseerd met deze intentieovereenkomst. “Hiermee tonen we ons engagement om samen te streven naar een efficiënte inzet van mensen en middelen en naar een optimale samenwerking en informatie-uitwisseling.”


“Door de constructieve samenwerking, ondersteund vanuit het Nationaal Forum en de top van de Douane, hebben we een beter begrip van elkaar situatie en zijn we sinds februari al tot operationele oplossingen voor gezamenlijke problemen “ besluit Bart Vleugels, Regionaal Centrum Directeur Leuven.